Barn, vold, porno og mediekritikk

I Bergens Tidende 25. juli er det to innlegg som representerer to verdener i synet på medier og barn.