Treng me dødsenglar?

Det er skremmande å høyra det aggressive kravet frå mange hald om å få lov å ta liv. At det er lækjarane som skal utføra dette, er merkeleg. Skal ikkje dei berga liv?