KrFs nødvendige dristighet

Wenche Nesje fra AUF setter søkelys på KrFs manøvreringer etter høstens valg og gir en beskrivelse av KrF som vi ikke kan la stå uimotsagt.