Barnedrap med åpne øyne

Takk til Magne Raundalen og Atle Dyregrov som forklarer oss hva en krig mot Irak dreier seg om.