Fjell eller under Skansedammen?

Bystyret vedtok mandag 27. januar at Bergen Parkeringsselskap skal få tilført midler fra boligsonefondet til bygging av parkeringshus i Skansedammen på Skansen.