Med litt mer i lomma

Siden midten av desember, har renta gått ned med en prosent. Det betyr at en familie med et lån på 1,5 millioner kroner sparer tusen kroner i renteutgifter.