La Irak leve!

Det er med store ord de USA-lojale forsøker å legitimere den planlagte krigen mot Irak. «Krig mot terror,» sier politikerne, selv om alminnelig folkevett tilsier at en krig mot Irak nettopp vil bidra til å øke grobunnen for terror.