Vil presse frem nytt lovverk

Forbrukerrådet vil ha slutt på at forsikringsselskapene ignorerer avgjørelser i forsikringstakernes klagenemnder.