Hva skal vi med P4?

Ifølge P4s egne tall er et flertall av landets befolkning (2,2 millioner) P4-lyttere.