Bergens-regionen sakker akterut

I 1995 vedtok Stortinget ny kyststamvei mellom Bergen og Stavanger, et ledd av nye E 39 mellom Kristiansand og Sør-Trøndelag.