Vinnere av Påsketuren

Kjartan Sørland, Ulset, er trukket ut som vinner blant dem som hadde riktig svar på alle spørsmål i Bergens Tidendes store spørrekonkurranse "Påsketuren". Han får en reisegavesjekk på kr 5000.