Bomiljøer kan redde sentrum

Bergen sentrum utgjør fremdeles Vestlandets største og mest interessante handelskonsentrasjon, men dets verdi som felles identitetsskapende samlingspunkt for hele regionen reduseres gradvis, ved at deler av sentrum gjennomgår uheldig ensretting.