Alternativ til bybanen

Arbeiderpartiets Odd Rambøl etterlyser i BT mandag 2.6. Frps alternativ til bybane og Frps ansvarlighet.