Kunstforeningen og graffitien

Knut Rommetveit, leder av Antikvarisk Utvalg i Fortidsminneforeningen, går i Bergens Tidende 1.8. 2003 ut mot den planlagte og kommunalt godkjente graffitiveggen på baksiden av Bergens Kunstforening.