Syke statsledere

Er verden kommet noe lenger når diktatoren i Irak omsider blir fjernet? Vi ser at en syk statsleder nå blir eliminert, men at det har dukket opp en ny og kanskje mye sykere og mye farligere enn førstnevnte for verdenssamfunnet.