"Beruset" av inntekter fra salg av rusbrus og rusis?

Åpent brev til dagligvarebransjen i Bergen fra ordfører Kristian Helland.