- Turistsvikt vil råke Vestlandet hardast

Norges Turistråd trur Vestlandet vil bli hardast råka av turistsvikten som er forventa etter eit angrep på Irak.