Utdanningsforbundets bortforklaringer

Utdanningsforbundet forsøker for tiden å sette søkelyset på arbeidsledige lærere, bl.a. gjennom brev til regjeringen, bearbeidelse av mediene, etc. Så langt er alt vel og bra. Verre er det at en samtidig forsøker å tåkelegge sin egen medvirkning til den situasjonen som er oppstått, sågar gjennom direkte desinformasjon til egne medlemmer.