Avfall og renovasjonsgebyr

Avfall er råvarer på avveier. Denne enkle erkjennelsen er BIRs rettesnor når BIR nå forbereder seg til neste års deregulering av avfallsmarkedet.