Etisk standard

I et demokratisk samfunn som vårt, er det ethvert menneskes rett å hevde og mene nær sagt hva som helst innenfor de rammer som beskyttes av injurieloven. Dette kommer til uttrykk i innspurten av de opphetete valgkampdebatter, der vi etter hvert har sett at nær sagt alle midler blir tatt i bruk.