• PRESTEGARD: Detalj fra Tyse prestegard på Stord.

Gammal prestebustad blir som ny

Den nye Sunnhordland-prosten flyttar i august inn i ein vakkert restaurert prestebustad på Tyse på Stord.