Årdalsulykken kunne vært unngått

Det er overveiende sannsynlig at ulykken i Årdal 27. mars i år, der en 43-åring mistet livet etter fall i en sjakt ved Tyin kraftverk, kunne vært unngått dersom sjakten hadde vært tilstrekkelig sikret.