Barnevernsbarn kosta 8000 i døgnet

Det private barnevernselskapet dreiv i strid med lova. Pris: Tre millionar kroner i året per klient.