Statsråd Solberg og sex-fikserte imamer

Kommunal og regional minister Erna Solberg (H) er rystet over nedlatende holdninger til norske kvinner som imamer i Norge tilkjennegir.