Utdannelse for alle?

Alle som ønsker det skal ha muligheten til høyere utdannelse i Norge. Dette er et overordnet mål for SVs utdanningspolitikk.