Lettar tilgangen til metadon

Det skal bli enklare for narkomane å få metadon. Regjeringa vil gje lokale legar og sosialkontor fullmakt til å setje misbrukarar på metadon-kur.