Storindustriens ansvar

Ei dødsulukke i industrien er i sin dramatikk alltid årsak til revurderinger av arbeidsrutinar, skriver Rune Århus fra Valestrand.