Ansvarslæring på Garnes

Vi har i flere år vært vitne til betydelig voldsøkning i samfunnet. Svært mange løser mellommenneskelige konflikter med våpen og brutal råskap.