Innsparing i skolene

Foreldreutvalga i grunnskulane i Årstad bydel har med uro motteke sjokkmeldinga om ytterlegare innsparingstiltak i skulane i kommunen. Skulane har frå før temmeleg stramme råmer for økonomisk handlefridom, og denne siste, uventa omdreiinga på spareskrua smertar oss verkeleg.