Brann og hærverk, Oddekalv og pressens rolle

Den såkalte ytringsfriheten gir seg mange utslag. Enkeltmennesker skal absolutt kunne mene hva de vil om diverse utbygginger eller om prosessene som har ført til slike utbygginger. Men så spørs det om alle forskrudde meninger bør bli brakt til torgs i store overskrifter.