Helsedebatt om noe annet

John Ludvig Larsen etterlyser i et svarinnlegg til meg i BT 3.8.d.å sterkere engasjement fra pasient/pårørendepanelet ved Haukeland Sykehus i den offentlige helsedebatt.