Produksjonstillegg og momsregister

Behandlinga av søknadene om produksjonstillegg frå 20 sept. har no føregått ca. ein månad.