Annie Sprinkle og KrFs kunstsyn

Frode Helmich Pedersen svarer i BT (21.10.) på mitt debattinnlegg om kunst og pornografi samme sted (18.10.). I sitt innlegg treffer han så pass mye av det som er mitt anliggende at det er naturlig å forsøke å gi et utdypende svar på det som er den sentrale problemstilling for meg, forholdet mellom estetikk og etikk i kunsten.