Brønnpissing på lederplass

Jeg viser til mitt innlegg om styring av biomarin næring i BT 19. mars 2002 og redaktør Håliens leder i BT 20. mars.