Arven etter Bourdieu II

I kronikken min i Bergens Tidende med tittelen «Arven etter Bourdieu» (BT 28. februar) la eg inn ein liten provokasjon: Ikkje alle arveluter etter Bourdieu er like verdfulle. Dette har Olav Mjaatvedt teke ille opp (BT 19. mars) og har dermed gjeve meg eit høve til å klargjere mitt eige syn.