Politiet har ikke taushet som ideal!

Vi synes det er leit når BT på lederplass mener at politiet i Bergen har taushet som ideal, når vi ikke godtar at ansatte i politiet etter eget forgodtbefinnende kan gi taushetsbelagt informasjon til journalister.