Bedre utdanning med Frp

Gjennom forhandlinger med regjeringspartiene har Frp satt politiske styringsmerker også på utdanningsområdet i statsbudsjett for 2003.