Skryt til Fylkesbaatane

Jeg vil gjerne få skryte litt av kaptein og mannskap på hurtigbåten «Solundir».