Matnyttig opplæring i fiskerifag

Kniver slipes. Fisk sløyes. 20 innvandrere får en helt spesiell opplæring i norsk og fiskerifag.