- Legen sa ingenting

Hver måned i tre år har Linn Therese Tvedt (19) slitt med vond, hoven hals og feber. Hver måned i tre år har hun gått til legen sin og blitt sykmeldt.