Lovande julebrev

På sjølvaste julaftan journalførte Fylkesmanen i Sogn og Fjordane ei jobb-helsing frå det kongelege kommunal og regionaldepartement.