Bergen Gamle Rådhus sprekker

Det er store sprekkdannelser på Bergen Gamle Rådhus. Skadene på den fredete bygningen skyldes trolig busstoppet utenfor.