Innløsning av festetomter

Ny Lov om tomtefeste ble iverksatt fra 2002, og man kan nå regulere festeavgiften ut fra markedspris.