Kunnskap vi ikke trenger?

Etter lov om bygningsfredning, vedtatt 03.12.1920, skal Kirkedepartementet velge en nemnd som skal granske alle spørsmål om fredning av verdslige bygninger.