Kampen om borna

Den alvorlegaste fjernsynskrigen handlar om born. Statsrådane Svarstad Haugland og Dåvøy driv eit krosstog mot kommersialisering som kan føre til meir kommers og opne dørene på vidt gap for den amerikanske kulturindustrien.