Krav om anstendighet

De laveste lønte ble lønnstaperne i kommunene i fjor. Mens rådmennene fikk en lønnsøkning på 36.000 kroner, måtte assistentene i barnehagene nøye seg med 5000 kroner.