Boikott salg av datavold!

Gjennom skriv fra skolen (Barnevakten) og i dialog med gode kamerater er jeg som far blitt informert om hvilke typer pc-spill vi som foreldre må regne med at våre barn kommer til enten å se på eller delta i.