"Om jeg hamrer eller hamres"

så er det ett fett. Slik gjengir BT (31/7) politiets innstilling til vold mot kvinner.