Hundrevis av ulovlege kraftspenn

Hundrevis av lågspente kraftleidningar som kryssar fjordarmar, sund og bukter langs norskekysten er truleg bygt ulovleg.