Løvebakken reiser - en vinner?

I lang tid har jeg gått svanger med tanken om å skape min egen arbeidsplass.